Support 

 Meekijken op afstand 

Meekijken op afstand werkt met Go2Assist. Je krijgt van de supportmedewerker een code om de meekijksessie te starten.

Nog geen Go2Assist?

Go2Assist installeren


Windows

Go2Assist voor Windows


Apple

Go2Assist voor macOS (Apple)


FAQ voor Go2Assist

Om je direct verder te helpen is de werking van Go2Assist een vereiste. Dit is niet altijd het geval en hieronder de voorkomende punten die opgelost moeten worden. Hiermee kan je terecht bij je systeembeheerder.

Als systeem- of domeinbeheerder kan je GoToAssist Corporate installeren met behulp van de MSI-wizard (Microsoft Windows Installer). Dit om de GoToAssist Corporate-software op meerdere computers binnen een netwerkdomein te downloaden, onderhouden en te verwijderen. Je kan GoToAssist Corporate ook implementeren op specifieke computers, gebruikers of groepen binnen een netwerkdomein via een Active Directory. Klik hier om het bestand te downloaden!

Nadat de inlogproblemen met Go2Assist zijn opgelost, zal AFAS Support je verder helpen!

Support op afstand


Support op afstand kan ingezet worden om werkzaamheden (inrichting gerelateerd aan een werkende Profit-omgeving) te laten uitvoeren door het AFAS Support Center. Denk bijvoorbeeld aan importdefinities of het aanpassen van bestaande workflows. In beide situaties is het ons doel om jouw kennis te vergroten. Zodat je dit soort werkzaamheden in de toekomst zelf kunt uitvoeren en beter oplossingsgericht kunt werken.

Support op afstand is géén standaard dienstverlening. Voor deze dienstverlening vragen wij een vergoeding. Voor het uitvoeren van de aanpassingen krijg je een inschatting van de kosten. Je geeft eerst je akkoord in de Klantportal voor deze vorm van support en eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn.

Onze supportmedewerkers zullen voor iedere situatie een inschatting maken of Support op afstand tot de mogelijkheden behoort. Als dat niet mogelijk is, kan je een Consultant inhuren.